Maria Nilsson

Maria Nilsson, projektledare på mässan Leva & Fungera i Göteborg.

Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.
Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.
Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.
Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.
Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.
Copyright © Linnea Bengtsson 2016. All rights reserved.

Maria Nilsson, projekt­ledare för mässan Leva & Fungera i Göteborg, är upprörd. Allt fler vittnar om försämringar inom assistans och andra LSS-insatser och Marias oro och ilska över utvecklingen har växt.